onze werkwijze

Al meer dan een eeuw opereert het architectenbureau vanuit Dieren. Door het hele land zijn de meest uiteenlopende projecten gebouwd, verbouwd en / of gerestaureerd onder architectuur. Kenmerkend voor het bureau is om voor hetzelfde geld een kwalitatief beter gebouw met een bijzondere uitstraling te realiseren. Daarnaast krijgt het bureau vragen of projecten realiseerbaar zijn, zowel voor eigen gebruik van de opdrachtgever maar ook voor verhuur of verkoop. Denk hierbij aan woningen maar ook bedrijfsgebouwen en dergelijke.

Het is dan altijd weer een uitdaging om een gebouw te maken dat zich onderscheidt qua vormgeving zonder daarbij de gebruiker uit het oog te verliezen. Particuliere opdrachtgevers willen zich in hun huis thuisvoelen, bedrijven zoeken naar rendement bij verhuur, een frisse uitstraling en een juiste routing. Zo is elk opdracht gericht op de eindgebruiker in harmonie met de omgeving maar ook met een haalbaar budget. Verder heeft duurzaam bouwen en alternatieve energie onze bijzondere aandacht, in Hengelo Overijssel is bijvoorbeeld een prijs gewonnen met een duurzame woning.

Het bureau gaat geen enkele vraag uit de weg, mocht u met een vraag op gebied van bouwen spelen neem dan in een zo vroeg mogelijk stadium contact op. U wordt geholpen vanaf de eerste vraag, die kan zijn de keuze tussen koop, huur, bedrijfsverplaatsing of verbouw. Maar ook bij een eenvoudige uitbreiding van een woonhuis gaan we de uitdaging aan. Een eerste gesprek is altijd vrijblijvend, daarin kan worden aangegeven of een vraag eenvoudig is op te lossen of dat er meer werk achter zit. Er wordt voor start werkzaamheden een kosten overzicht opgesteld. Ons honorarium kan in een gebouw terugverdiend worden door een goed doordacht ontwerp. Ook wordt er gezocht naar de aannemer die het beste past bij het betreffende project. Een andere optie is ’turn key’, waarbij we zelf ‘hoofdaannemer’ zijn en alleen of met u als opdrachtgever op zoek gaan naar de beste materialen, we houden de planning strak in de hand en zoeken geschikte onderaannemers welke we op de bouw aansturen.

Grofweg is een project op te splitsen in verschillende fasen, haalbaarheidsstudie, programma van eisen, schets-, voorlopig- en definitief ontwerp met bijbehorende berekeningen, bouwaanvraag, bestek en bestektekeningen, werktekeningen, zoeken van de juiste ‘bouwers’, bouwbegeleiding, oplevering.

contact opnemen

vanaf 1860 aan het werk

Architectenbureau Enklaar en Klavers bestaat 100 jaar. Vanaf het begin van de vorige eeuw worden door ons bureau gebouwen onder architectuur ontworpen. De beroemde stadsbouwmeester en beeldhouwer Hendrick de Keyser (1565-1621) is één van de voorvaderen van onze familie. U kunt dus gerust zeggen dat het ontwerpen bij ons letterlijk in het bloed zit. Hendrick de Keyser (1565-1621) heeft een aantal bekende werken op zijn naam staan. Onder andere de Westerkerk met de beroemde Westertoren te Amsterdam. Ook het recentelijk gerestaureerde praalgraf van Willem van Oranje in de Nieuwe Kerk te Delft is door hem ontworpen. Hendrick de Keyser overleed in 1621. Tot op heden ligt hij begraven in de door hem ontworpen Zuiderkerk te Amsterdam.

Een eeuw architectuurgeschiedenis…, wat u aan bouwstijlen voorbij ziet komen in een willekeurige architectuurgids, kunt u ook in ons archief terug vinden! Onze eerste tekeningen die bewaard zijn gebleven dateren van 1907. Er zijn in het archief documenten terug te vinden uit 1927 met daarop de uurlonen, 9 ouderwetse centen!

De echte oprichtingsdatum van het bureau is niet terug te vinden. Helaas ontbreken delen uit het archief zodat we geen complete reconstructie kunnen maken. Opmerkelijk is dat er naast de duizenden vergeelde tekeningen nog complete correspondentiemappen van vrijwel alle projecten zijn. Zeer hoffelijke bedankbriefjes met oud Hollandsche tekst maar ook materialen en prijslijsten. Ook zijn er verschillende oude lesboeken, vakliteratuur en rekenboeken (uit de tijd toen er nog geen rekenmachines bestonden) in ons bezit. Een enkele keer een brief met bijvoorbeeld een nieuwe rekenmethode waarvan men trots de lezer op de hoogte brengt.

Voorvader Hendrick de Keyser

Overgrootvader Enklaar is ooit met het bureau begonnen. Daarna is het overgenomen door zijn zoon, die op zijn beurt opgevolgd werd door zijn zoon. In de jaren ‘60 zijn drie bureaus gefuseerd tot wat de basis is van het huidige bureau. In de jaren ‘50 is het bedrijf verhuisd naar het huidige pand aan de Hoflaan, de toenmalige Tramstraat. Omdat het voormalig kantoor aan de Kattenberg moest wijken voor de sluizen van het Apeldoorns kanaal.

Contact opnemen

onze mensen

medewerker

arno klavers

If a building becomes architecture, then it is art.

medewerker

marcia goudswaard

In the big picture, architecture is the art and sience of making sure that our cities and buildings fit with the way we want to live our lives.

medewerker

Han Goudswaard

Landschap architect

medewerker

roland klavers

Roland Klavers